Κατά τη φετινή χρονιά έγιναν πολλά αξιόλογα περιστατικά που μας έβαλαν στην αιχμή του δώρατος της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας. Ένα από αυτά ήταν η υβριδική επέμβαση bypass.

Ο ασθενής είχε ανάγκη για επαναιμάτωση σε 2 αγγεία της καρδιάς. Αντί για ένα συμβατικό διπλό ‘μπαιπάς’, πραγματοποιήθηκε ρομποτικά υποβοηθούμενη επέμβαση bypass της αριστερής έσω μαστικής αρτηρίας στον πρόσθιο κατιόντα με μίνι τομή αριστερά, χωρίς την ανάγκη στερνοτομής. Στον ίδιο χρόνο έγινε αγγειοπλαστική της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας σε συνεργασία με τον επεμβατικό καρδιολόγο κ Βλάση Νινιό.

Η όλη επέμβαση πραγματοποιήθηκε στην υπερσύγχρονη υβριδική ρομποτική αίθουσα “Προμηθέας” του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Η νοσηλεία του ασθενούς κράτησε ελάχιστες μέρες χωρίς επιπλοκές.

Έτσι επεκτείνεται το φάσμα των επεμβάσεων καρδιοχειρουργικής που μπορεί να πραγματοποιηθεί με έλαχιστα επεμβατικό τρόπο, χωρίς στερνοτομή. Οι επεμβάσεις αυτές είναι επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων, αφαίρεσης καρδιακών όγκων, σύγκλεισης μεσοκολπικών επικοινωνιών καθώς και επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης όπως αυτή.

6995888777