ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ - ΒΙΟΨΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ - ΒΙΟΨΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Ο θώρακας είναι ένας κλειστός κλωβός μέσα στον οποίο ο πνεύμονας καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος. Μέσα στο θώρακα, ο πνεύμονας ‘φουσκώνει’ κατά την εισπνοή και ‘ξεφουσκώνει’ κατά την εκπνοή, περίπου όπως ένα μπαλόνι, χωρίς να διαφεύγει καθόλου αέρας από τον πνεύμονα στο θωρακικό κλωβό.

Αν το τοίχωμα του πνεύμονα τρυπήσει και αέρας αρχίσει να διαφεύγει εντός του θώρακα, τότε αρχίζει να συσσωρεύεται, χωρίς να έχει διέξοδο και αρχίζει να συμπιέζει τον πνεύμονα, ο οποίος πλέον δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται πνευμοθώρακας. Μπορεί να συμβεί πρωτοπαθώς, δηλαδή σε φυσιολογικούς πνεύμονες, αλλά μπορεί να είναι και αποτέλεσμα παθήσεων του πνεύμονα όπως εμφύσημα, λοιμώξεις, νεοπλάσματα, αυτοάνοσες ασθένειες και τραυματισμοί. Συνηθέστερο σύμπτωμα είναι η δύσπνοια, ενώ μπορεί να απειλήσει τη ζωή όταν αρχίσει να συμπιέζει την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία που βρίσκονται επίσης μέσα στο θώρακα (πνευμοθώρακας υπό τάση). Για τη διάγνωση συνήθως αρκεί μια ακτινογραφία θώρακος.

departments-bg

Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ

Θωρακοσκοπική αντιμετώπιση πνευμοθώρακα με μία μόνο μικρή τομή 1-2 εκ.

Όσον αφορά τον πνευμοθώρακα, η ομάδα μας είναι από τις πρώτες στην Ευρώπη που πραγματοποίησε επεμβάσεις αντιμετώπισης πνευμοθώρακα (αφαίρεση εμφυσηματικών φυσαλίδων υπεζοκώτα καθώς και πλευροδεσία) θωρακοσκοπικά μέσω μιας μόνο μικρής τομής 1-2εκ με άριστα αποτελέσματα.

Πλεονεκτήματα
- Μικρότερο χειρουργικό τραύμα
- Ταχύτερη κινητοποίηση
- Καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα


ΒΙΟΨΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Θωρακοσκοπικές βιοψίες πνεύμονα με μία μόνο μικρή τομή 1-2 εκ.

Όσον αφορά τις πνευμονικές παθήσεις, η ομάδα μας είναι από τις πρώτες στην Ευρώπη που πραγματοποίησε επεμβάσεις βιοψίας πνεύμονα θωρακοσκοπικά μέσω μιας μόνο μικρής τομής 1-2εκ. Το αποτέλεσμα είναι άριστο και ο ασθενής συνηθέστερα πηγαίνει σπίτι μέσα σε 24 ώρες.

Πλεονεκτήματα
- Μικρότερο χειρουργικό τραύμα
- Ταχύτερη κινητοποίηση
- Καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα