ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Παραδοσιακά, οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται από καρδιοχειρουργική ομάδα με συμβατικές τομές: τη μέση στερνοτομή στο θώρακα (κατά την οποία απαιτείται και πλήρης διατομή του στέρνου) καθώς και επιμήκεις τομές στα άνω και κάτω άκρα για την αφαίρεση μοσχευμάτων όπου απαιτείται. Οι επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται σε συμβατικές χειρουργικές αίθουσες και είναι συνήθως κοπιώδεις και πολύωρες.

Σήμερα, η πρόοδος της τεχνολογίας μας επιτρέπει πλέον να πραγματοποιούνται οι επεμβάσεις αυτές υβριδικά σε είδικα εξοπλισμένες αίθουσες.

Τι είναι οι υβριδικές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις;

Πρόκειται για καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούν την ταυτόχρονη σύμπραξη περισσότερων επεμβατικών ομάδων εκτός των καρδιοχειρουργών. Πραγματοποιούνται σε ειδικές υβριδικές αίθουσες που διαθέτουν κατάλληλο απεικονιστικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό έτσι ώστε να πραγματοποιούνται με ασφάλεια και με απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ της καρδιοχειρουργικής ομάδας και των άλλων ειδικοτήτων.

Ποιες επεμβάσεις γίνονται μπορούν να πραγματοποιηθούν υβριδικά;

Παραδείγματα υβριδικών επεμβάσεων είναι:

 • Υβριδικές επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (Bypass) – περισσότερα εδώ
 • Υβριδικές επεμβάσεις καρδιοχειρουργικής – αγγειοχειρουργικής κατά τις οποίες αντιμετωπίζονται στον ίδιο χειρουργικό χρόνο τόσο καρδιοχειρουργικά όσο και αγγειοχειρουργικά προβλήματα. Έτσι έχουν αντιμετωπιστεί από την ομάδα μας υβριδικά:
  • Επεμβάσεις καρδιοχειρουργικές (πχ bypass, επεμβάσεις βαλβίδων, ανευρύσματα κλπ) με ταυτόχρονη αντιμετώπιση στένωσης καρωτίδων
  • Επεμβάσεις καρδιοχειρουργικές με ταυτόχρονη ενδαγγειακή αποκατάσταση αορτικών διαταραχών (όπως πχ στένωση ισθμού αορτής, ανευρύσματα σορτικού τόξου και κατιούσης θωρακικής κλπ)
 • Υβριδικές επεμβάσεις διαδερμικής αντιμετώπισης βαλβιδοπαθειών με ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση στεφανιαίων βλαβών (για παράδειγμα ενδοσκοπική επέμβαση bypass και ταυτόχρονη επέμβαση διαδερμικής αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας)
 • Υβριδικές επεμβάσεις ενδοσκοπικής αντιμετώπισης βαλβιδοπαθειών με αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων, όπου για παράδειγμα σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο και ανεπάρκεια μιτροειδούς μπορεί να γίνει ενδοσκοπική επιδιόρθωση της μιτροειδούς και αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων με τοποθέτηση stent.

Ποια είναι τα οφέλη της υβριδικής καρδιοχειρουργικής;

Τα οφέλη της υβριδικής καρδιοχειρουργικής είναι τα παρακάτω:

 • Αντιμετώπιση πολλαπλών καρδιαγγειακών παθήσεων σε ένα χειρουργικό χρόνο, μία νοσηλεία και με μία αναισθησία
 • Δυνατότητα αντιμετώπισης πιο πολύπλοκων περιστατικών και παθήσεων μέσω της συνεργασίας μεταξύ καρδιοχειρουργών και άλλων ειδικοτήτων
 • Πραγματοποίηση ελάχιστα επεμβατικής/ ενδοσκοπικής καρδιοχειρουργικής ακόμα και σε ασθενείς με περισσότερες παθήσεις
 • Μείωση πιθανής απώλειας αίματος
 • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος
 • Ταχύτερη κινητοποίηση
 • Βραχύτερη διάρκεια νοσηλείας
 • Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινότητα
 • Άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα
 • Μεγάλη ασφάλεια αντίστοιχη των ανοικτών επεμβάσεων
 • Άριστα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

Η ομάδα μας έχει μεγάλη εμπειρία σε υβριδικές επεμβάσεις με άριστα αποτελέσματα, ενώ όλες οι επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται με υπερσύγχρονο υλικοτεχικό εξοπλισμό στην υβριδική χειρουργική αίθουσα «Προμηθέας» του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

6995888777