ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Τι είναι οι συνδυαστικές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις;

Πρόκειται για ταυτόχρονη καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση περισσοτέρων της μιας καρδιολογικής πάθησης. Η σύγχρονη καρδιοχειρουργική και ο πιο σύγχρονος υλικοτεχνολογικός εξοπλισμός μας επιτρέπει την ταυτόχρονη αντιμετώπιση δύο ή περισσότερων καρδιοχειρουργικών παθήσεων σε μειωμένο χειρουργικό χρόνο και, ανάλογα με την πάθηση, μέσω ελάχιστα επεμβατικών ή ενδοσκοπικών επεμβάσεων

Ποια είναι η σύγχρονη προσέγγιση στις συνδυαστικές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις;

Ανάλογα με το είδος των απαιτούμενων επεμβάσεων και το ιστορικό του ασθενούς μπορούν να πραγματοποιηθούν:

 • Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση ανευρύσματος ανιούσας αορτής και ανεπάρκειας ή στένωσης αορτικής βαλβίδας μέσω μίνι στερνοτομής
 • Ενδοσκοπική αντιμετώπιση παθήσεων μιτροειδούς και τριγλώχινας βαλβίδας καθώς και κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής
 • Ταυτόχρονη αντιμετώπιση στεφανιαίας νόσου και παθήσεων τις αορτικής βαλβίδας με προσθετικές βαλβίδες ταχείας έκπτυξης / χωρίς ραφές (περισσότερα εδώ)
 • Πραγματοποίηση πιο πολύπλοκων υβριδικών επεμβάσεων με συνδυασμό προσπελάσεων (περισσότερα εδώ)

Ποια είναι τα οφέλη από τη σύγχρονη προσέγγιση στις συνδυαστικές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις;

Τα οφέλη των σύγχρονων συνδυαστικών καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων είναι τα παρακάτω:

 • Μικρότερες τομές και μικρότερο χειρουργικό τραύμα
 • Ελάχιστη απώλεια αίματος
 • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος
 • Ταχύτερη κινητοποίηση
 • Βραχύτερη διάρκεια νοσηλείας
 • Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινότητα
 • Άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα
 • Άριστα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

Η ομάδα μας έχει στη διάθεσή της όλο το σύγχρονο υλικοτεχνολογικό εξοπλισμό και τα ειδικά υλικά για να πραγματοποιήσει με τι μέγιστη δυνατή ασφάλεια ακόμα και τις πιο πολύπλοκες συνδυαστικές επεμβάσεις.

6995888777