ΜΥΞΩΜΑ / ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ

Τι είναι οι καρδιακοί όγκοι;

Η καρδιά είναι ένα πολύπλοκο όργανο που κάνει μια απλή αλλά τόσο σημαντική λειτουργία: είναι η αντλία αίματος του οργανισμού μας. Όπως όλα τα όργανα, έτσι και η καρδιά μπορεί να προσβληθεί από καρδιακούς όγκους. Οι όγκοι αυτοί είναι στην πραγματικότητα κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται με πολύ γρήγορο ρυθμό.

Τύποι καρδιακών όγκων

Οι καρδιακοί όγκοι είναι εξαιρετικά σπάνιοι με κίνδυνο εμφάνισης 0.02%. Όπως όλοι οι όγκοι χωρίζονται σε καλοήθεις και κακοήθεις. Οι καλοήθεις όγκοι καρδιάς προκαλούν, όπως αυξάνονται σε μέγεθος, πιεστικά, αποφρακτικά ή και εμβολικά φαινόμενα τα οποία είναι πιθανώς επικίνδυνα. Δεν δίνουν όμως μεταστάσεις.

Οι κακοήθεις όγκοι από την άλλη μεριά δίνουν και μεταστάσεις σε άλλα όργανα αλλά είναι ευτυχώς εξαιρετικά σπάνιοι στην καρδιά. Οι συνηθέστεροι καλοήθεις καρδιακοί όγκοι είναι τα μυξώματα, τα λιπώματα, τα ινοελαστώματα και τα ραβδομυώματα. Οι συνηθέστεροι κακοήθεις όγκοι είναι τα ραβδομυοσαρκώματα, αγγειοσαρκώματα κλπ. Υπάρχουν επίσης καλοήθεις περικαρδιακές κύστεις που εμφανίζονται στον περικαρδιακό σάκκο.

Το μύξωμα είναι ο συνηθέστερος καλοήθης καρδιακός όγκος που εμφανίζεται στον αριστερό ή στο δεξιό καρδιακό κόλπο.

Αιτίες καρδιακών όγκων

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αποδεδειγμένος αιτιολογικός παράγοντας ανάπτυξης καρδιακών όγκων. Είναι όμως γνωστό ότι ορισμένοι καρδιακοί όγκοι όπως πχ το μύξωμα κατά ένα πόσοστό 10% μπορεί να οφείλονται σε θετικό οικογενειακό ιστορικό ή σύνδρομα που μεταφέρονται γονιδιακά.

Συμπτώματα και επιπλοκές καρδιακών όγκων

Οι καρδιακοί όγκοι προκαλούν τους παρακάτω τύπους συμπτωμάτων και επιπλοκών:

  • Καρδιακά συμπτώματα: Απόφραξη βαλβίδων ή κοιλοτήτων, αρρυθμίες, περικαρδιακή συλλογή, αιφνίδιος καρδιακός θάνατος
  • Θρομβοεμβολικά συμπτώματα: εμβολικά επεισόδια, εγκεφαλικά
  • Γενικότερα συμπτώματα: αίσθημα αδυναμίας και κόπωσης, απώλεια βάρους, συγκοπτικά επεισόδια

Πιο συγκεκριμένα ο συχνότερος καρδιακός όγκος που είναι τα καρδιακά μυξώματα, προκαλεί συνήθως αποφρακτικά φαινόμενα στη μιτροειδή βαλβίδα καθώς και θρομβοεμβολικά αφού είναι όγκος αρκετά ευαίσθητος και εύθριπτος

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση των καρδιακών όγκων γίνεται τις περισσότερες φορές με ένα απλό διαθωρακικό υπερηχογράφημα (τρίπλεξ) καρδιάς. Απαιτείται συχνά και διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς που βοηθάει στην καλύτερη απεικόνιση των όγκων.  Άλλες πιο ειδικές εξετάσεις που μας βοηθούν στη διάγνωση και τη σταδιοποίηση των καρδιακών όγκων είναι η μαγνητική τομογραφία καρδιάς και η αξονική τομογραφία.

Αντιμετώπιση καρδιακών όγκων

Οι καλοήθεις καρδιακοί όγκοι όπως τα μυξώματα, τα λιπώματα κλπ αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Η έγκαιρη εξαίρεσή τους βοηθάει στη διάγνωση αλλά και στην πρόληψη και αντιμετώπιση επικίνδυνων επιπλοκών όπως εμβολών και αποφρακτικών φαινομένων. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η αφαίρεση μυξόματος μπορεί να γίνει ενδοσκοπικά ή ρομποτικά, χωρίς στερνοτομή.

Οι κακοήθεις καρδιακοί όγκοι σπανίως αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Η χειρουργική έχει θέση στη λήψη βιοψιών, στην αντιμετώπιση επιπλοκών καθώς και στα πλαίσια αντιμετώπισης συνδυαστικά με ακτινοβολίες και χημειοθεραπεία

Ο κ Ρουμπελάκης είναι ένας από τους ελάχιστους καρδιοχειρουργούς με πιστοποίηση στην ενδοσκοπική αντιμετώπιση καρδιακών όγκων, χωρίς στερνοτομή. Οι τεχνικές αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη επιστροφή στην καθημερινότητα, το μικρότερο χειρουργικό τραύμα, τη μικρότερη πιθανότητα αιμορραγίας και λοιμώξεων και το άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα. 

6995888777