ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ

Η κολπική μαρμαρυγή:

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μία αρρυθμία πού προέρχεται από τους κόλπους της καρδιάς. Όταν συμβαίνει καταστέλλεται ο φυσιολογικός ρυθμός και οι κόλποι λειτουργούν με έναν χαοτικό τρόπο, σαν τρέμουλο αντί για σύσπαση. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας προκαλεί αυξημένους καρδιακούς παλμούς που μπορεί να φτάσουν τους 170-180 παλμούς το λεπτό.  Ταυτόχρονα η κολπική μαρμαρυγή θέτει εκτός λειτουργίας την προωθητική δύναμη των κόλπων οι οποίοι ουσιαστικά δεν συστέλλονται αλλά  τρεμουλιάζουν. Έτσι το αίμα μπορεί να λιμνάσει σε αυτούς δημιουργώντας θρόμβους. Οι θρόμβοι αυτοί μπορεί να αποσπαστούν και να ταξιδέψουν στο αρτηριακό δίκτυο και να φράξουν μία αρτηρία διακόπτοντας την αιματική άρδευση του αντίστοιχου οργάνου προκαλώντας θρομβοεμβολικά επεισόδια όπως για παράδειγμα τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. 

Η αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής

Πολύ συχνά η κολπική μαρμαρυγή συνυπάρχει με καρδιακές νόσους που χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση. Για παράδειγμα, ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που πάσχουν από βαλβιδοπάθειες μιτροειδούς και τριγλώχινας  πάσχουν και από κολπική μαρμαρυγή.

Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες των καρδιολογικών και καρδιοχειρουργικών εταιριών, όταν συνυπάρχει κολπική μαρμαρυγή με καρδιακή νόσο που απαιτεί επέμβαση, θα πρέπει να πραγματοποιείται και κατάλυση (ablation) της κολπικής μαρμαρυγής διεγχειρητικά. Και αυτό γιατί η διεγχειρητική κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Προσθέτει ελάχιστο χειρουργικό χρόνο (περίπου μισή ώρα)
  • Είναι πιο αποτελεσματική από τη διακαθετηριακή κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής με μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας
  • Είναι ασφαλής αφού δεν αυξάνει καθόλου τον περιεγχειρητικό κίνδυνο
  • Μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε ενδοσκοπικές όσο και σε συμβατικές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

Η χειρουργική αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής περιλαμβάνει δύο διαφορετικές τεχνικές:

  • Την κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής, δηλαδή τη δημιουργία «γραμμών» ηλεκτρικής απομόνωσης στο επικάρδιο ή ενδοκάρδιο των καρδιακών κόλπων και των πνευμονικών φλεβών. Επειδή οι περιοχές αυτές πυροδοτούν τα επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής, η ηλεκτρική απομόνωσή τους βοηθά στην επαναφορά στο φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό. Η διεγχειρητική κατάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά περίπτωση με διαφορετικούς τύπους ενέργειας όπως κρυογονική ή θερμοκαυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες.
  • Τον αποκλεισμό του ωτίου του αριστερού κόλπου. Το ωτίο του αριστερού κόλπου είναι μια απόφυση του αριστερού κόλπου συχνά πολυλοβώδης. Σε ασθενείς που πάσχουν από κολπική μαρμαρυγή έχει βρεθεί ότι το αίμα λιμνάζει στο εσωτερικό του ωτίου του αριστερού κόλπου με αποτέλεσμα τη δημιουργία θρόμβων. Αυτοί με τη σειρά τους μπορεί να αποκολληθούν και να προκαλέσουν αποφρακτικά φαινόμενα ή εγκεφαλικά επεισόδια. Ο αποκλεισμός του ωτίου από την κυκλοφορία αίματος προστατεύει από τη δημιουργία θρόμβων με αποτέλεσμα ο ασθενής να προστατεύεται σε ένα μεγάλο βαθμό από αποφρακτικά ή εγκεφαλικά επεισόδια. Ο αποκλεισμός του ωτίου του αριστερού κόλπου μπορεί να γίνει είτε με συρραφή είτε με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων κλιπς.

Η κλινική μας εφαρμόζει συστηματικά τεχνικές κατάλυσης και αποκλεισμού του ωτίου του αριστερού κόλπου σε όλους τους ασθενείς που πάσχουν από κολπική μαρμαρυγή με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και τον αρτιότερο υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

6995888777