ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ

Τι είναι η μεσοκολπική επικοινωνία;

Η καρδιά είναι ένα πολύπλοκο όργανο που κάνει μια απλή αλλά τόσο σημαντική λειτουργία: είναι η αντλία αίματος του οργανισμού μας. Στην πραγματικότητα, είναι δύο αντλίες σε μία. Η μία αντλία (η δεξιά) προωθεί το ‘φτωχό’ σε οξυγόνο αίμα (φλεβικό) που μαζεύεται από τις φλέβες όλου του σώματος προς τους πνεύμονες για να οξυγονωθεί. Η άλλη αντλία (η αριστερή) προωθεί το ‘πλούσιο’ (αρτηριακό) σε οξυγόνο αίμα από τους πνεύμονες στις αρτηρίες όλου του σώματος και των οργάνων μας.

Η αριστερή αντλία αποτελείται από 2 ‘χώρους’ (κοιλότητες), τον αριστερό κόλπο και την αριστερή κοιλία ενώ η δεξιά αντλία από το δεξιό κόλπο και τη δεξιά κοιλία. Ο δεξιός κόλπος συγκεντρώνει φλεβικό αίμα που είναι φτωχό σε οξυγόνο ενώ ο αριστερός κόλπος συγκεντώνει αρτηριακό αίμα που είναι πλούσιο σε οξυγόνο. Είναι σημαντικό αυτές οι κοιλότητες να μην επικοινωνούν γιατί τότε θα υπάρξει ανάμειξη μεταξύ φλεβικού και αρτηριακού αίματος. Έτσι, φυσιολογικά οι κοιλότητες του δεξιού και του αριστερού κόλπου χωρίζονται από μια μεμβράνη, το μεσοκολπικό διάφραγμα, που αποτρέπει τη ροή αίματος μεταξύ των δύο κόλπων.

Υπάρχει πιθανότητα περίπου 0.6% σε ενήλικα ασθενή στο μεσοκολπικό διάφραγμα να υπάρχει ένα έλλειμα, μια τρύπα, η οποία να προκαλέι μεσοκολπική επικοινωνία (atrial septal defect) και ανάμειξη αρτηριακού με φλεβικό αίμα. Η κατάσταση αυτή μπορεί να παραμένει αδιάγνωστη και ασυμπτωματική για χρόνια και να βρεθεί τυχαία σε καρδιολογικό έλεγχο ή να προκαλέσει συμπτώματα. Περισσότερα για την πάθηση εδώ

Επιδιόρθωση μεσοκολπικής επικοινωνίας                

Η επιδιόρθωση της μεσοκολπικής επικοινωνίας γίνεται με την απλή συρραφή της «οπής» του μεσοκολπικού διαφράγματος αν αυτή είναι μικρή. Σε μεγαλύτερες οπές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιστός από περικάρδιο σαν μπάλωμα. Η επέμβαση αυτή πραγματοποιείται από την ομάδα μας ενδοσκοπικά, χωρίς στερνοτομή.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της επιδιόρθωσης της μεσοκολπικής επικοινωνίας είναι τα παρακάτω:

 • Δεν απαιτούνται αντιπηκτικά ή ιδιαίτερη φαρμακευτική αγωγή
 • Σε αντίθεση με τη διακαθετηριακή σύγκλειση με «ομπρέλα» δεν τοποθετείται ξένο σώμα στο εσωτερικό της καρδιάς οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος εκφύλισης, μετανάστευσης του υλικού σε άλλο σημείο ή διάβρωσης παρακείμενων οργάνων και ιστών
 • Σε αντίθεση με τη διακαθετηριακή σύγκλειση με «ομπρέλα», η χειρουργική σύγκλειση μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις ανατομικές παραλλαγές των μεσοκολπικών επικοινωνιών
 • Άριστα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αφού η πιθανότητα επανεμφάνισης της επικοινωνίας μετά την επέμβαση είναι σχεδόν μηδενική
 • Χαμηλότατου κινδύνου επέμβαση. Ο κίνδυνος της επιδιόρθωσης είναι κάτω από 1%

Ενδοσκοπική και ρομποτική επιδιόρθωση μεσοκολπικής επικοινωνίας

Σχεδόν όλες οι επεμβάσεις επιδιόρθωσης μεσοκολπικής επικοινωνίας πραγματοποιούνται από την ομάδα μας ενδοσκοπικά χωρίς στερνοτομή αλλά με μικρή τομή λίγων εκατοστών στο δεξί πλάγιο θωρακικό τοίχωμα και χρήση κάμερας και ειδικών εργαλείων ή χρήση ρομποτικού συστήματος. Τα πλεονεκτήματα της ενδοσκοπικής επιδιόρθωσης μεσοκολπικής επικοινωνίας είναι:

 

 • Ελάχιστα επεμβατική και ελάχιστα τραυματική μέθοδος
 • Ελάχιστη απώλεια αίματος
 • Σχεδόν μηδενικός κίνδυνος λοίμωξης τραύματος
 • Μικρότερος κίνδυνος μετεγχειρητικών αρρυθμιών (πχ κολπική μαρμαρυγή)
 • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος
 • Ταχύτερη κινητοποίηση
 • Βραχύτερη διάρκεια νοσηλείας
 • Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινότητα
 • Άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα
 • Μεγάλη ακρίβεια κινήσεων και χειρισμών
 • Μεγάλη ασφάλεια αντίστοιχη των ανοικτών επεμβάσεων
 • Άριστα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

 

Οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις επιδιόρθωσης μεσοκολπικής επικοινωνίας γίνονται πάντα με καθοδήγηση και παρακολούθηση από διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επέμβαση έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Για τις επεμβάσεις αυτές γίνεται εισαγωγή στο νοσοκομείο την παραμονή της επέμβασης. Μετεγχειρητικά ο ασθενής παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για παρακολούθηση το βράδυ της επέμβασης και λαμβάνει εξιτήριο την 4η μετεγχειρητική ημέρα.

Η κλινική μας είναι μια από τις ελάχιστες στην Ελλάδα που έχουν μεγάλη σειρά ασθενών και εμπειρία στα περιστατικά αυτά. Έτσι υπάρχει η απαραίτητη εξειδίκευση, εμπειρία και εξοπλισμός για το καλύτερο και ασφαλέστερο αποτέλεσμα.

6995888777