ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Παραδοσιακά, οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται με συμβατικές τομές: τη μέση στερνοτομή στο θώρακα (κατά την οποία απαιτείται και πλήρης διατομή του στέρνου) καθώς και επιμήκεις τομές στα άνω και κάτω άκρα για την αφαίρεση μοσχευμάτων όπου απαιτείται.

Σήμερα, η πρόοδος της τεχνολογίας μας επιτρέπει πλέον να πραγματοποιούνται ορισμένες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς τομές ή μέσω μικρών τομών με χρήση καθετήρα

Τι είναι οι διακαθετηριακές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις;

Πρόκειται για επεμβάσεις στην καρδιά που πραγματοποιούνται με χρήση καθετήρων χωρίς τομές ή και μέσω πολύ μικρών τομών. Για την ασφάλεια του ασθενούς οι επεμβάσεις αυτές λαμβάνουν χώρα σε ειδικές υβριδικές αίθουσες που διαθέτουν κατάλληλο απεικονιστικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Ποιες επεμβάσεις γίνονται μπορούν να πραγματοποιηθούν υβριδικά;

Συνηθέστερη διακαθετηριακή επέμβαση είναι η διαδερμική ή διακαθετηριακή αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας (επέμβαση TAVI)

Σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 75 ετών) ή με συνοσηρότητες (όπως για παράδειγμα αναπνευστική ανεπάρκεια, αρτηριοπάθεια, ιστορικό ακτινοβολίας στο θώρακα, ιστορικό προηγούμενων επεμβάσεων καρδιάς κλπ) υπάρχει ένδειξη αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας διαδερμικά.

Στην περίπτωση αυτή, και αφού το περιστατικό συζητηθεί με την «ομάδα καρδιάς» που αποτελείται από ειδικούς καρδιολόγους και καρδιοχειρουργούς, εμφυτεύεται μια βιολογική αορτική βαλβίδα μέσα στην ήδη υπάρχουσα αορτική βαλβίδα. Για την επέμβαση αυτή συχνά δεν απαιτείται γενική νάρκωση ενώ δεν έχει τομές εκτός από ένα μικρό σημείο στη βουβωνική περιοχή από όπου γίνεται η προσπέλαση στη μηριαία αρτηρία. Η προσθετική βιολογική βαλβίδα είναι ειδικά διπλωμένη σε ένα καθετήρα και με τη βοήθεια ειδικών συρμάτων προωθείται μέσα από τα μεγάλα αγγεία της κοιλιάς και του θώρακα στην αορτική βαλβίδα όπου και εμφυτεύεται. Η διαδερμική αντικατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε φυσικές βαλβίδες που παρουσιάζουν στένωση όσο και σε προσθετικές βαλβίδες που έχουν παρουσιάσει φθορά και χρειάζονται αντικατάσταση.

Η επέμβαση αυτή πραγματοποιείται συχνά χωρίς γενική νάρκωση, δεν απαιτείται χρήση μηχανήματος εξωσωματικής κυκλοφορίας και δεν έχει σχεδόν καθόλου τομές με αποτέλεσμα η διάρκεια νοσηλείας και η απώλεια αίματος να είναι ελάχιστη, ενώ η κινητοποίηση του ασθενούς είναι άμεση. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 2 ώρες, ο ασθενής παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας ένα βράδυ και στη συνέχεια παίρνει εξιτήριο μετά από 2 ημέρες.

Για την πραγματοποίηση της επέμβασης απαιτούνται μια σειρά από διαγνωστικές επεμβάσεις όπως στεφανιογραφία, υπερηχογράφημα καρδιάς και ειδική αξονική με πρωτόκολλο TAVI.

Ποια είναι τα οφέλη της διακαθετηριακής καρδιοχειρουργικής;

Τα οφέλη των διακαθετηριακών καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων είναι τα παρακάτω:

  • Χωρίς χρήση μηχανήματος εξωσωματικής
  • Συνήθως χωρίς γενική νάρκωση
  • Ελάχιστη απώλεια αίματος
  • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος
  • Ταχύτερη κινητοποίηση
  • Βραχύτερη διάρκεια νοσηλείας
  • Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινότητα
  • Άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα
  • Άριστα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

Η ομάδα μας έχει πιστοποίηση στην τοποθέτηση διακαθετηριακών βαλβίδων τελευταίας γενιάς με άριστα αποτελέσματα, ενώ όλες οι διαδερμικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται με υπερσύγχρονο υλικοτεχικό εξοπλισμό στην υβριδική χειρουργική αίθουσα «Προμηθέας» του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

6995888777