ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΥΞΩΜΑΤΟΣ/ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΟΓΚΟΥ

Τι είναι οι καρδιακοί όγκοι;

Η καρδιά είναι ένα πολύπλοκο όργανο που κάνει μια απλή αλλά τόσο σημαντική λειτουργία: είναι η αντλία αίματος του οργανισμού μας. Όπως όλα τα όργανα, έτσι και η καρδιά μπορεί να προσβληθεί από καρδιακούς όγκους. Οι όγκοι αυτοί είναι στην πραγματικότητα κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται με πολύ γρήγορο ρυθμό.

Οι καρδιακοί όγκοι είναι εξαιρετικά σπάνιοι με κίνδυνο εμφάνισης 0.02%. Όπως όλοι οι όγκοι χωρίζονται σε καλοήθεις και κακοήθεις. Οι καλοήθεις όγκοι καρδιάς προκαλούν, όπως αυξάνονται σε μέγεθος, πιεστικά, αποφρακτικά ή και εμβολικά φαινόμενα τα οποία είναι πιθανώς επικίνδυνα. Δεν δίνουν όμως μεταστάσεις. Οι κακοήθεις όγκοι από την άλλη μεριά δίνουν και μεταστάσεις σε άλλα όργανα αλλά είναι ευτυχώς εξαιρετικά σπάνιοι στην καρδιά. Οι συνηθέστεροι καλοήθεις καρδιακοί όγκοι είναι τα μυξώματα, τα λιπώματα, τα ινοελαστώματα και τα ραβδομυώματα. Οι συνηθέστεροι κακοήθεις όγκοι είναι τα ραβδομυοσαρκώματα, αγγειοσαρκώματα κλπ. Υπάρχουν επίσης καλοήθεις περικαρδιακές κύστεις που εμφανίζονται στον περικαρδιακό σάκκο.

Το μύξωμα είναι ο συνηθέστερος καλοήθης καρδιακός όγκος που εμφανίζεται στον αριστερό ή στο δεξιό καρδιακό κόλπο.

Αφαίρεση μυξωμάτων / ενδοκαρδιακών όγκων

Κατά τις επεμβάσεις αφαίρεσης μυξωμάτων / ενδοκαρδιακών όγκων, ο όγκος αφαιρείται συνηθέστερα με τη βοήθεια μηχανήματος εξωσωματκής κυκλοφορίας. Είναι σημαντικό να αφαιρεθεί ο όγκος ριζικά και να σταλούν βιοψίες για ταυτοποίηση. Η επέμβαση αυτή συνηθέστερα πραγματοποιείται από την ομάδα μας ενδοσκοπικά, χωρίς στερνοτομή. Ειδικά για τα μυξώματα ο κίνδυνος επανεμφάνισης είναι πολύ χαμηλός και η επέμβαση θεραπευτική.

Ενδοσκοπική και ρομποτική επιδιόρθωση μεσοκολπικής επικοινωνίας

Σχεδόν όλες οι επεμβάσεις αφαίρεσης μυξωμάτων ή ενδοκαρδιακών όγκων πραγματοποιούνται κατά κανόνα από την ομάδα μας ενδοσκοπικά χωρίς στερνοτομή αλλά με μικρή τομή λίγων εκατοστών στο δεξί πλάγιο θωρακικό τοίχωμα και χρήση κάμερας και ειδικών εργαλείων ή χρήση ρομποτικού συστήματος. Τα πλεονεκτήματα της ενδοσκοπικής αφαίρεσης μυξωμάτων ή ενδοκαρδιακών όγκων είναι:

 • Ελάχιστα επεμβατική και ελάχιστα τραυματική μέθοδος
 • Ελάχιστη απώλεια αίματος
 • Σχεδόν μηδενικός κίνδυνος λοίμωξης τραύματος
 • Μικρότερος κίνδυνος μετεγχειρητικών αρρυθμιών (πχ κολπική μαρμαρυγή)
 • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος
 • Ταχύτερη κινητοποίηση
 • Βραχύτερη διάρκεια νοσηλείας
 • Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινότητα
 • Άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα
 • Μεγάλη ακρίβεια κινήσεων και χειρισμών
 • Μεγάλη ασφάλεια αντίστοιχη των ανοικτών επεμβάσεων
 • Άριστα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

Οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις αφαίρεσης μυξωμάτων ή ενδοκαρδιακών όγκων γίνονται πάντα με καθοδήγηση και παρακολούθηση από διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επέμβαση έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Για τις επεμβάσεις αυτές γίνεται εισαγωγή στο νοσοκομείο την παραμονή της επέμβασης. Μετεγχειρητικά ο ασθενής παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για παρακολούθηση το βράδυ της επέμβασης και λαμβάνει εξιτήριο την 4η μετεγχειρητική ημέρα.

Η κλινική μας είναι μια από τις ελάχιστες στην Ελλάδα που έχουν μεγάλη σειρά ασθενών και εμπειρία στα περιστατικά αυτά. Έτσι υπάρχει η απαραίτητη εξειδίκευση, εμπειρία και εξοπλισμός για το καλύτερο και ασφαλέστερο αποτέλεσμα.

6995888777