Ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο πανευρωπαϊκό καρδιοχειρουργικό συνέδριο, το EACTS 2017 στη Βιέννη. Είναι ιδιαίτερη τιμή η πρόσκληση για συμμετοχή στο προεδρείο ως μέλος του panel σε δύο συνεδρίες που αφορούν τη χειρουργική της μιτροειδούς βαλβίδας. Παράλληλα, συμμετέχουμε με 2 εργασίες που αφορούν ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.
6995888777