Σημαντικά είναι τα πλεονεκτήματα της θωρακοσκοπικής από τη συμβατική επέμβαση bypass.