Η ενδοκαρδίτιδα είναι λοίμωξη στην καρδιά από κάποιο μικρόβιο. Συνήθως προσβάλλει τις καρδιακές βαλβίδες, συχνά καταστρέφοντάς τις. Οι ασθενείς συνήθως αναφέρουν πυρετό και ξαφνική δύσπονοια.

Πρόσφατα κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο περιστατικό ασθενούς 52 ετών με ενδοκαρδίτιδα που είχε προσβάλλει τη μιτροειδή βαλβίδα. Αυτή είχε υποστεί βλάβες που προκαλούσαν σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια. Το στοίχημα ήταν να καταφέρουμε να επισκευάσουμε τη βαλβίδα αυτή. Το προτέρημα της επισκευής είναι

  • Η μειωμένη πιθανότητα επαναλοίμωξης συγκριτικά με την αντικατάσταση με μηχανική βαλβίδα,
  • Η αποφυγή λήψης αντιπηκτικών
  • Ο μειωμένος κίνδυνος αιμορραγίας και θρομβώσεων
  • Η φυσιολογικότερη καρδιακή λειτουργία.

Η βαλβιδοπλαστική ήταν σύμπλοκη αφού 3 από τα 8 τμήματα της βαλβίδας είχαν μικροβιακές βλάβες. Πραγματοποιήθηκε πλήρης καθαρισμός της φυσικής βαλβίδας από το μικροβιακό φορτίο και σύμπλοκη επισκευή με χρήση χορδών, ημιδακτυλίου και τεχνικών πλαστικής της κομισούρας.

Το αποτέλεσμα ήταν άριστο και σε μερικές ημέρες η ασθενής επέστρεψε στο νησί της για να συνεχίσει την αντιβιωτική θεραπεία βάσει οδηγιών από λοιμωξιολόγους.

Η εμπειρία της ομάδας μας στη βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς επεκτείνεται και στα πιο πολύπλοκα περιστατικά πάντα με τα χαμηλότερα ποσοστά επιπλοκών και ποσοστά επιτυχούς διόρθωσης που φτάνουν στο 100% τα τελευταία χρόνια.

6995888777